Sayfa Başına Dön

Termal Welding ile Bademcik Ameliyatı

Artık bademcik ameliyatlarında uygulanan Termal Welding adlı yöntemle hem ameliyat süresi kısalıyor hem de sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar en aza indirgeniyor.

Bademcik enfeksiyonları bazen kronikleşebilir ve bu zeminde akut ataklara neden olabilir.

Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalıdır. Bunlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımaktadır. Uyku bozuklukları da yine solunum problemi oluşturan, uykuda geçici solunum durmaları yani apneler ile karakterize dönemler meydana getiren komplikasyonlardır.

Tanıda çocuk yaş grubunda aileden alınan bilgiler çok önemlidir. Atakların sıklığı, şiddeti, tıkanıklık bulguları, uykudaki solunum problemleri tanı ve tedavi seçeneğinin belirlenmesinde çok önemlidir. Buna ilave olarak muayene bulguları ve kan tetkikleri de yapılarak bademciklerdeki iltihabın akut mu kronik mi bir iltihap olduğu değerlendirilir ve duruma göre gerekirse bazı hastalarda ameliyat kararı alınır.

Klasik bademcik ameliyatı genel anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte disseksiyon yöntemi ile çıkarılması şeklindedir. Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu yüzden klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlarda ameliyat sırasında ve sonrasında kanama,bu yöntemde dikiş yada koter kullanılmasına bağlı iyileşmede ve günlük hayata dönmede gecikme gibi bazı problemlerle karşılaşılabilmektedir.Günümüzde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çıkabilecek sorunları en aza indirgeme ve ,hasta konforunu artırmaya yönelik teknolojık aletler geliştirilmektedir ve bademcik ameliyatlarında kullanılan thermal welding de bu yöntemlerden en güncel olanıdır.

Bademcik ameliyatlarının tarihçesine bakacak olursak çok eski dönemlerde halk arasında kaşıkla alma yada tıbben özel aletlerle bademcıkleri yatağından kopararak alma tarzında oldukça travmatik yöntemlerden başlayan ve daha sonra koterle diseksiyon,soğuk diseksiyon gibi değişik teknikler kullanılmasına uzanan bir dizi ameliyat tekniğiyle karşılaşırız..Daha sonra 1995 yıllarında lazerle ameliyatlar gündeme gelmiştir ancak lazerle yapılan bademcik ameliyatlarında ameliyat sonrası çok şiddetli ağrı olması ve anestezi esnasında özel tüpler gerekmesi gibi nedenlerle lazerle tonsillektomıden vazgeçilmiştir ve bu nedenle lazer bademcik ameliyatları için iyi bir yöntem değildir

Thermal vvelding,proteinlerin denatüre olmasıyla doku kaynaşması yaparak operasyon anında hem dokuyu yatağından çıkaran hemde kanamayı durduran ve bu işlemleri yaparken dokuya zarar vermeyen bir yöntemdir Operasyon anında tek bir aletle çalışılır ve dikişsiz bir tekniktir ve genellikle koter kullanılmasına da gerek olmaz..Tüm bu nedenlerle ameliyat süresi oldukça kısadır,ameliyat anında kanama çok azdır ve sonrasında da dokuya zarar verilmeden ameliyat gerçekleştirildiği için diğer yöntemlere göre iyileşme çok daha hızlıdır vedolayısıyla ağrı da çok daha az olmaktadır.

Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı azalttığı için, ameliyat süresi ve anestezi süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır.. Thermal vvelding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de azaltarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları azaltmaktadır.

Sonuç olarak thermal welding yöntemi, ameliyat sonrası dönemde hastanın toleransını artırırken önemli derecede konfor sağlar. Thermal vvelding; etkin, kolay ve tolere edilebilir bir tonsillektomi tekniğidir.